Stikkordarkiv: CIO

Et digitaliseringsprosjekt har flere sider

IT og digitaliseringsprosjekt står på agendaen. Hvilke tiltak virker – og hva er verdien av prosjektene? Skal vi bare i gang uten en styringsmodell? Hva med governance? Disse og flere spørsmål dukker opp når en virksomhet står foran nye strategiske valg.

Når IT og digitaliseringsstrategier skal vurderes mot hverandre, fremstår disse for mange som mangehodete troll og både en mulighet og en trussel.
-Hva er hensikten med prosjektet?
-Må vi endre oss?
-Har vi råd til å la være?

Eierskap til endring er viktig. Noen vil lage en gevinstrealiseringsplan – andre vil bare gå igang. Ledelse av CDO eller digitaliseringsprosjekt er ikke for nybegynnere; Det kreves alt fra IT og teknologiforståelse, organisasjonsforståelse, litt psykologisk erfaring, samt endringsledelse (m.m.). Mulighet eller risiko?

«For en snekker som har en hammer, er alt en spiker».

Og for en CIO er det lett å ty til de samme verktøyene som vi bruker for å styre IT kjerneprosesser – og risiko; Bruke PMO.

Har du et program- og prosjektkontor (PMO) er det nærliggende at både IT og digitalisering legges innunder dette. Men hva betyr det for kreativiteten i prosjektet? Hva taler for – og imot? Mye tyder på at digitaliseringsinitiativ har lettere og bedre kår når de kjøres helt på siden av byråkratiet som små eksperimenter. Forbrukerrettet innovasjon styres vel best av brukerne? Hva skal slippes fritt – og hva skal tøyles? Hva med IT sikkerheten oppe i det hele?

For IT ledelsen kan det oppstå dillemmaer og man møter ofte motstand. Nye prosjekt, krever ofte ny infrastruktur for å tas ibruk i stor skala. I strategilitteraturen snakker vi om risiko og muligheter. Disse går gjerne hånd i hånd. Digitale forretningsmuligheter kan innebære trusler, men også gi fortrinn i markedet, økt kapitalavkastning, økt læringsforsprang i produktutviklingen osv. (Dette er en av grunnene til fremvekst av nye stillinger i organisasjonen f.eks. CDO (Chief Digital Officer. Man vil tross alt utvikle digitale satsningsområder (red.anm)).

Gevinstrealiseringsplan kan være et kriterie for å gå igang. Innovasjon starter med observasjon av eksperimenter – og innovasjonsteorien er klar på at det foregår en adopsjons- og modningsprosess (ref. Gartner). Det kan således ta tid før man får verdi av en innovasjon. Noen velger å vente til gevinsten er åpenbar. Reklamen for roboter sier selvsagt noe annet;
Dette er teknologi som kan kjøpes nå! Ja, det kan være vi trenger et eksperiment, men da er det vel litt tidlig å be om en gevinstrealiseringsplan?

– Vet vi potensialet for vår virksomhet før noen har prøvd? Kanskje ikke.

Med ny teknologi er jo eksperimentet i seg selv nødvendig for å kunne «regne på det». Verdien av en anvendelse er ofte meget uklar før man sjekker ting i praksis for en virksomhet.
Da er uttesting – gratislisenser og skyløsninger uvurderlige nyheter.

Det er altså mulige utfall eller resultater av digitaliseringsprosjekt og nye IT innovasjoner som ikke er gitt på forhånd. Gartner påstår i sine adopsjonskurver at det handler om å finne timing på når innovasjonen er moden nok til å realisere en verdi for en virksomhet – eller en gruppe brukere.

For noen har digitaliseringsprosjekt egenverdi. Det er utelukkende snakk om posisjonering i markedet. Du kan jo med egne øyne observere antallet artikler om emnet på Google, LinkedIn og Facebook. ALLE vil eie det som er nytt og nyskapende for å tiltrekke seg de rette medarbeiderne. Alle nyere IT selskaper vil også ta del i det fremvoksende markedet; Det handler om posisjonering og kamp om kunnskapsressursene – de kloke hodene.

vektskål

– Hva er gevinsten av digitalisering? Er det en risiko eller en mulighet?

La oss prøve å regne på skalaeffekten av et eksperiment i det minste. Vi trenger tross alt en målestokk eller metode for å evaluere og prioritere initiativet (les: Prosjektet) – enten det heter digitalisering, prosessforbedring med ERP, SEO markedsføring, FoU-utviklingsprosjekt eller teknologiforbedring med bruk av 3D for våre produkter.

Når man så velger å sette innovasjonen i system, vil tradisjonelle verktøy kunne komme til hjelp såsom PMO (Project Management Office), Scrum for inkrementell utvikling og Prince2/PMP for prosjektoppfølging og gjennomføring.

Å tillatter ansatte å feile er populært innen ledelsesteori – og kanskje til og med klokt, Det heter seg at kreativitet ikke trives i et vakuum. En annen måte å si det på er at virksomheter må gi tilstrekkelig rom for kreativitet.

Kreativitet er vanskelig å måle i et PMO. Likevel trenger vi å nyttevurdere innovasjon – digitalisering og nye IT prosjekt, ihvertfall om det gjøres implementering i stor skala. Evnen til tilpasning, endringsvilje og styringsevne er ikke minst like vikitig.

– Hva om vi kjører 20% av prosjektporteføljen som eksperimenter utenom PMO?

Balansen mellom risiko og mulighet er viktig å finne for sin virksomhet. Det finnes derfor ingen regel uten unntak. Kanskje er det ikke så farlig å feile med digitalisering hvis man lærer av det og unngår å gjøre samme feilen igjen? Organisasjoner består jo av mennesker av kjøtt og blod – og snart også roboter.

I private virksomheter er det erfaringsmessig nok nyttefokus. Min påstand er at uten en regel  om at «det er lov å feile i det små», vil mange storskala digitaliseringsprosjekt feile, slik mange IT prosjekt har gjort det historisk. Eller sagt på en annen måte: Ikke gi forventet avkastningsverdi.

Kommunale digitaliseringsprosjekt (les: eksperiment) innen IT og digitalisering som går for felleskapets regning burde kunne koordineres slik at vi kan lære av hverandre. Her skjer mye storskala utvikling parallelt. Kanskje ikke så lurt å gjøre alle de samme tabbene – alle sammen? Har man et felles PMO?

Lykke til med digitaliseringen!

Vår digitale hverdag

Det er vanskelig å spå om fremtiden og umulig å gi en fem-minutters oppskrift på hvordan vi lykkes med IT i en virksomhet. Vi kan lære masse av hverandres erfaringer med innovasjoner. Privat tar vi i bruk nyttige verktøy som apper for å måle puls for motivere oss for trening. Hva gjør vi på jobben for å endre oss?

Det er lett å le av alle nymotens greiene, men de er nå der – dingsene og appene. Og vi kan jo se hvor lenge vi klarer oss uten. Husker dere svart-hvitt TV? Det er jo ganske stor forskjell fra den gang når det gjelder utvalg av modeller. Vi hadde TV-kabinetter for å se TV. Nå trenger vi jo ikke en gang TV. Vi ser kjente serier og filmer på iPad alle mann – uten å tenke over det. Hva gjør vi på jobben?

IT innovasjoner for forbrukere er ikke noe nytt. Den nye generasjonen forbrukere forventer at virksomheter er tilstede i sosiale medier – og «alltid på». Det er ikke alltid enkelt
som bedrift å forholde seg til IT innovasjoner særlig virksomheter som primært har bedrifter som kunder.

IT innovasjoner for bedrifter er ikke de samme som for forbrukere. De er både annerledes, like og ulike på samme tid. Ta for eksempel 3D-skrivere. Hvilke nye muligheter gir dette for virksomheter uansett bransje? Hva gir det at ansatte tar med egne mobiler med mulighetene   på jobb (eng. BYOD) – ta med din egen mobil. Mye er overførbart i din tilnærming til nye ideer som dette. Det handler om å være nysgjerrig og balansere mot risiko. Tiden til innføring av dette er nå. Vi har ingen tid å miste! Snart kommer de som er oppfostret med YouTube og Google for å lære seg å bidra til din virksomhet. Så lenge vi vil lære, er det jo håp, sier jeg.

ic_traffic

Et nytt teknologiskifte er på vei – også kalt vår digitale hverdag (eng. digital agenda). IT er nå en veldig viktig og integrert del av virksomheten – IT er virksomheten for mange. Endringene skjer ofte umerkelig også i virksomhetene. Man kan leie apper på nettet og mange tar disse ukritisk i bruk med og uten lisenser. Hvor mye skal styres av intern IT? Det er flott at ansatte tar teknologien i bruk. IT og Internett som medium er nå i bruk i de fleste bransjer og markeder. Internt i IT virksomheten betyr det omstilling. Også i bedriftsmarkedet er vår nye digitale hverdag et ubønnhørlig faktum.

Mange virksomheter trår feil. For et nystartet firma er det nødvendige å prøve nye veier, men det er kanskje enda viktigere å være nøktern og sjekke ut hvilke innovasjoner som ikke virker for din virksomhet. En måte er å undersøke modenhet innenfor et fagfelt sammenliknet med beste praksis på området. Å kjøre et pilotprosjekt med ny apper og programvare på Internett kan gi læring.. Særlig er dette en gave til små bedrifter. Å skape seg et navn å bruke på sosiale medier har ikke alltid den ønskede effekten. Hver forsiktig! Det er jo ikke best å være øverst i søkemotoren hvis web-siden ikke fungerer… :-)

– Er din organisasjon klar for å møte utfordringen i vår digitale hverdag?

Del gjerne dine erfaringer og kommentarer på CIO bloggen.