Om CIO bloggen

CIO bloggen eies av Beste Praksis AS og er ment for deg som trenger støtte på IT og digitalisering av egen virksomhet. Vi må alle holde oss oppdatert og det kan være nyttig å lese om andres erfaringer. Dette er informasjon du sjelden finner på Facebook og LinkedIn. Link gjerne til artikler og innhold fra dine nettsider.

Du kan lese om kjente dillemma og hvordan systemer og samspiller med IT og arbeidsprosesser i en virksomhet. Forhåpentligvis er det både lettere emner og mer kompliserte artikler. Artiklene kan sees samlet eller per kategori og stikkord og merkes for formålet.

CIO bloggen tar for seg tema innenfor IT-innovasjon, innovasjoner generelt og prosessforbedring spesielt, men gjerne også litt tyngre emner som IT-arkitektur. Målet er å gjøre temaene mer tilgjengelig for deg som IT- og virksomhetleder slik at du knekker koden i den digitale økonomien.

Dersom det er spesielle emner som interesserer, så er det bare å ta kontakt direkte. Vi har også mye annet materiale etter 25 års erfaring fra IT bransjen, samt artikler fra ulike kilder. Ta kontakt!

ØS_med_tittel

Tidligere CIO, virksomhetsarkitekt, IT-utvikler, ERP- og IT-ansvarlig. Jeg har sett behovet for økt kunnskap om hvordan man kan utnytte IT verktøy og digitale innovasjoner – hvordan ny teknologi kan forbedre og fornye virksomheter. Jeg har selv arbeidet i så vel private, offentlige som ideelle virksomheter. Felles for alle har vært et behov for å profesjonalisere IT IS kompetansen og øke forståelse for informasjonsarkitektur i forretningsprosessene.

Noen spørsmål går ofte igjen: «Hvordan lykkes vi med IT investeringen?», «Hva kreves av endring?», «Hvordan prioritere de riktige IT prosjektene?». Dette er spørsmål som vi er opptatt av å besvare.

Her er en kort CV (se LinkedIn for detaljer):

2015 – 2018
Salgs- og Markedssjef, CAD/PLM systemet Once og annen ERP programvare / integrasjon
– Etablere salgs- og markedskanaler, gjennomføre markedsplan iht. budsjett
– Etablere salgsnettverk og fokus på salg i nye segment; Internasjonalisering
– Støtte nye digitale arbeidsprosesser vha. skyløsninger

2014 – 2015
Senior Virksomhetsarkitekt, Porteføljestyring; 4,500 brukere på 25 lokasjoner globalt

2009 – 2013
IT Leder, CIO, IT IS ansvarlig for 2 forretningsområder i Aker Solutions (olje- og gass);
– IT arkitektur, strategi, programledelse
– Effektive IT operasjoner; 4500 brukere; 25 lokasjoner globalt

2003 – 2008
ERP- og Prosessforbedring, Beste Praksis (management consulting)
– Leverandørstyring/KPI-er
– Programledelse
– Strategiutvikling

2001 – 2002
MBA i entreprenørskap, strategi og ledelse (Brisbane, Australia)

2000 – 2001
Salgssjef / Daglig leder, Origo AS (media)
– Nyhetsbyrå

1999 – 2000
 Salgssjef Internett, Hubshop.com, ProFundo (internett-baserte tjenester)
– Produktkataloger på nett

1993 – 1999
IT-Utvikling og ERP-prosjektledelse
– Metoder for systemutvikling, prosessforbedring og kvalitetssikring
– Engineering Systemer (in-house) og Systemutvikling