Hvor henter du inspirasjon fra?

Innovasjoner kommer på løpende bånd og vi har for lengst trådt inn i den digitale tidsalder, men vet vi det egentlig hva potensialet av ny teknologi er? Og vet vi hva det vil gjøre med bedriften og konkurransesituasjonen vår?

Tilsynelatende lever bedrifter godt av sine eksisterende kunder, men for hvor lenge? Når markeder smelter sammen slik vår digitale hverdag er et bevis på, utfordres veldig mange bransjer. Det som skjer nå er ikke ulikt dot.com fenomenet. Arbeid automatiseres også på Internett og i større grad også innenfor informasjonsarbeid. Faktorer som outsourcing gir både muligheter og trusler i et arbeidsmarked som skriker etter rett kompetanse for at virksomhetene skal lykkes. Vi blir tvunget til å fokusere på våre kjerneområder. Hvor godt er du rustet til å møte utfordringene lokalt i din virksomhet og i din bransje? Prioriterer din bedrift kreativitet og læring for sine medarbeidere? Det kan vise seg absolutt nødvendig.

Omstilling kommer raskere og raskere. Skal vi overleve som virksomhet, må vi ta i bruk de nye mulighetene enten det er innenfor mobilitet, digitale tjenester, chatbots eller sosiale medier. Det gjelder å bruke mulighetene og håndtere risikoen, men sist men ikke minst å motvirke trusler om at vår virksomhet kan bli utradert.

Digitalisering er det nye ordet. Vi tar privat ibruk stadig nye virkemidler som både er tidsbesparende, kunnskapsberikende – eller rent tidsfordriv. Enten det er roboter, chatbots, mobil applikasjoner eller annet. Vi må være klar for å endre oss og samtidig ha med oss sunn skepsis og en nytteholdning. Selv har jeg en nyttefokusert holdning – men er ofte for kritisk.

Kortere arbeidsdager og mer fritid (i Norge) skal fylles med meningsfylt innhold. Dette har blant annet gitt grobunn for en gigantisk spillindustri som vi ser på våre barns vaner. Man kan være skeptisk til mye av «dette nye», men faktumet er at det alltid har fremvokst nye industrier, produkter og tjenester på nye teknologier. Det vokser frem og blir noens levebrød – eller forsvinner som en «hype», ja, slik at også blogging er blitt en levevei for noen. :)

– Er du innstilt på å endre deg?

Er du innstilt på at lek også er en arbeidsform for den nye generasjonen? Spillets tilnærming til kreativ problemløsning er noe av det fundamentale med tilnærming til forskning. Og vi har bare sett begynnelsen. For å redde nærlingslivet, samfunnet, ja, kloden trengs det kreative hoder som evner å lytte og lære – og leke. Så får andre være gode på struktur og dataanalyse.

ic_FrazerIsland

Anvendelse av nye IT verktøy er  hardt arbeid som krever at du har tilstrekkelig motivasjon til å ta imot og ikke minst lære nytt om effektive måter å jobber på. En måte å sikre suksess på er  å lære av andres erfaringer – uformelt via sosiale medier og blogger.

For det er ikke sikkert at dagens forretningsmodell er god nok til å tjene penger på. Anvendt riktig kan nye digitale verktøy gi deg konkurransefortrinn. De kan også være den sikre død i form av at dine tjenester blir for generelle og kan kopieres av alle.

IT kan optimalisere din virksomhet, men effekten er ikke gitt. Det er likevel ikke sikkert du har noe valg, men likevel må endre ditt tankesett. Hvem vet?

Det er viktig å hente inspirasjon fra andre. Delta på seminarer, bli opplyst og vær kritisk er derfor et råd. Da evner du kanskje fortsatt å gi det lille ekstra – for kunden, sjefen, familien osv. Selv blir jeg inspirert av aktiviteter som oppussing, reising, båtliv – og av å lese andres blogger.

– Hva er det som inspirerer deg?

Er du interessert i å bidra, så ta kontakt!